DK Medier
Aarhus
Mejlgade 48
8000 Aarhus C
København
Flæsketorvet 68, 1.
1711 København V
Christiansborg
Lok. 3.044
1240 København K
Esbjerg
Kanalen 1
6700 Esbjerg
Bornholm
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
SØNDAG 23. JUNI 2024
DK Medier køber Danish Offshore Industry
Danske Medier skal fremover udgive årsbogen Danish Offshore Industry (DOI), ligesom Danske Medier også skal stå for DOI's online indeks.

DK Medier køber Danish Offshore Industry

DK Medier har overtaget udgivelsen af mødestedet for offshore branchen, Danish Offshore Industry. Overtagelsen er et led i mediehusets satsning på nichemedier indenfor produktion af energi.
Energi
Erhverv
Kultur & Fritid

Årbogen for olie- og gasbranchen, Danish Offshore Industry, får nye ejere. Fremover skal både årbog og online indeks fra Danish Offshore Industry udgives af DK Medier, der bl.a. udgiver DK Havenergi.dk og DK Vindkraft.dk.

De to medier henvender sig til producenter af olie-, gas- og vindenergi, oplyser udgiver af DK Medier, Claus G. Theilgaard

- Danmark har i mange år haft enorme indtægter fra produktion af olie og gas i Nordsøen. Nu står vi foran et lignende eventyr: Vindenergi. Med overtagelsen af ansvaret for udgivelsen af Danish Offshore Industry kan vi sammen med DK Havenergi og DK Vindkraft levere et unikt tilbud til alle, der arbejder med produktion af energi – onshore og offshore, siger Claus G. Theilgaard

- De tre offshore medier skal servicere interessenter indenfor vindkraft, olie- og gassektoren med nyheder, analyser og baggrund. Det er medier, der skriver for, om og til offshore branchen og dens udøvere.

DK Medier vil nu opprioritere vindenergi og inviterer branchen for vindkraft ombord i Danish Offshore Industry

- Indenfor offshore er der mange fælles berøringsflader – uanset om man arbejder med havmøller eller indvinding af olie og gas. Blandt andet er en stor del af leverandørerne de samme, siger Claus G. Theilgaard.

Ønske om overtagelse

Danish Offshore Industry blev i 1982 grundlagt af Forlaget Camåe, ved Ole Camåe, og indeholder faglige artikler om branchen samt et omfattende online indeks over leverandører indenfor olie-, gas- og vindenergi.

2021-udgaven lanceres i forbindelse med en konference i Esbjerg i begyndelsen af det kommende år.

Den tidligere ejer Ole Camåe, har overdraget udgivelsesrettighederne til DK Medier, da han har et stort ønske om, at ny ejer er en publicistisk virksomhed.

- Det har været spændende år med de forskellige tider, der har været i olie- og gasbranchen. Jeg har arrangeret mange rejser til de store messer i Houston, Aberdeen og Stavanger, hvilket har givet en masse kontakter indenfor branchen, siger Ole Camåe.

- Jeg håber meget, at DK Medier vil få stor opbakning fra de mange firmaer, som stadig opererer i offshore branchen trods de turbulente tider, og det glæder mig, at det er en publicistvirksomhed, der viderefører udgivelsen, siger han til slut. 

esl

Aarhus
Mejlgade 48
8000 Aarhus C
København
Flæsketorvet 68, 1.
1711 København V
Christiansborg
Lok. 3.044
1240 København K
Esbjerg
Kanalen 1
6700 Esbjerg
Bornholm
Havnebryggen 5
3740 Svaneke